Emke

11 - 15 April, Cyklopen, Högdalen
Unsefurk, Unse Performa,
Audiocopter

Emelie Markgren & Sebastian Öberg

7 Mars 2022

December 2021 - Januari 2022
The Soundscape - NUMER magazine Visningsrom

ROOM X
Gävle Teater, 11 & 12 December 2021

Teaterplan 1, 803 23 Gävle

Room X
En mötesplats för konstnärliga visioner där regionalt förankrade danskonstnärer möts i ett nationellt dansprojekt. Under tre timmar pågår 14 danskonstverk i byggnadens olika delar och besökarna bjuds in att vandra fritt mellan verken i ett suggestivt ljud- och ljuslandskap.

Koreografer
Anna Öberg och Elize Arvefjord
Elinor Tollerz Bratteby
Emelie Markgren
Felix Skalberg
Christine Brorsson
Julia Ehrstrand 
Majula Drammeh, Maria Reihs och Khamlande Halsackda
Kirstin Ilum
Lidia Wos
Linda Forsman och Andreas Wartel
Malin Astner & Henrik Andersson
Maria Naidu och Maud Karlsson
Nelly Harrysson, Emma Eriksson och Linn Yttersjö
Sanna Blennow
Rumiko Otsuka

Producent
Riksteatern 

Funktionsflöde - Emelie Markgren
Ahlbergshallen Stadsmuséet Östersund, 13 - 28 November 2021

Rådhusgatan 42, 831 34 Östersund

emke12
emke

14 - 17 Oct 2021
Stadsgårdsterminalen, Stockholm

Lost associations - Emelie Markgren
Körsbärsgården Konsthall, 5 Augusti - 29 September 2021

Sundre
SUNDRE VÄSTERGÅRDE 135, 623 30 Burgsvik, Gotland

https://www.korsbarsgarden.se/

23 Augusti - 26 September 2021
De kända tingen / The known objects
Kan vi glömma bort vad tingen är, vad vi gör med dem och varför? 
Det är svårt att inte dra slutsatser av det vi ser omkring oss när vi sedan barndomen lärt oss “förstå” objektens och företeelsernas betydelser. När vi inte känner till syftet söker vi efter mening, men vad kan vi söka i de ting vi redan lärt känna?
Kungsgatan 11, 826 30 Söderhamn

Moviken, 26 Juni - 31 Augusti 2021
Movikens Hamn
Båtkajvägen, 82478 BJURÅKER

http://konstihamn.se/

Emke12

Transmission
21/5–12/6


Tisdag–fredag: 11.00–16.00
Lördagar: 12.00–16.00

Utställande studenter: Nada Ali, Johan Eriksson, Tim Høibjerg, Madeleine Jacobsson, Kasper Nordenström Jung, Siiri Jüris, Ida Lindgren, Karin Lindstén, Emelie Markgren, Malin Molin, Georg Nordmark, André Nordström, Cristian Quinteros Soto, Vinicius Jayme Vallorani, Hampus Wernemyr

Konstakademien
Fredsgatan 12

Galleri Mejan, Rural Occupation, Emelie Markgren, Februari 2021

loading...

Foto: Jean Baptiste Béranger

Utställningen Rural Occupation visar en samling målningar och videoverk som behandlar innehåll från verksamheter och sysselsättningar vid den samtida landsbygden. Den visuella undersökningsprocessen har gjort ett försök att observera inneboende illusoriska egenskaper i det fysiska arbetets absurditet. I denna utställning behandlas de dokumentära scenerna och objekten genom en figurativ och fragmentarisk berättarmetod. 
“-Jag har sedan länge i min praktik varit intresserad av att observera de kroppsliga arbeten och faktiska verksamheter som äger rum omkring mig. Denna utställning är en mer fokuserad fortsättning på min observation och har utformats med en sönderbruten figurativ struktur som avser belysa meningslösa imaginära tendenser.”

 

The exhibition Rural Occupation shows a collection of paintings and video works which deals with the content from activities and occupations in the contemporary rural environment. The visual search process has made an attempt to observe inherent illusory properties in the absurdity of physical work. In this exhibition, the scenes and objects are treated through a figurative and fragmentary narrative.
“-In my practice I have been interested in observing the physical work and actual activities taking place around me. This exhibition is a further focused or concentrated continuation of my observation and it has been composed in a figurative fragmentary structure that aims to illuminate illogical imaginary tendencies.”

Gustav IIIs Antikmuseum, Kungl. Slottet Stockholm
Den tänkande handen
April 27 - June 25 2019

FYLKINGEN
Copeco + Emelie Markgren
April 20 2019

HMfT, Hamburg
Composition: Teemu Mastovaara
Action painting
June 2018

KVARNEN KONSTHALL SÖDERHAMN
September 15 2018

loading...